Zdraví

Co je vlastní zdraví? Krása? Nikoli. Je to především správný styl Vašeho těla a jeho životnost. Mějte zdraví na maximum a jezte zdravě.

Zdraví ve světě

Mezi vyspělými a rozvojovými státy panují velké rozdíly v oblasti zdraví. To se projevuje především ve střední délce života, která je v řadě zemí Afriky jen těsně přes čtyřicet let, zatímco ve vyspělých státech i více než osmdesát let. Mezi hlavní faktory, které negativně ovlivňující zdraví lidí v rozvojových zemích patří:

 • 1) infekční onemocnění jsou příčinou 45 % úmrtí v rozvojových zemích. Nejzávažnějšími z nich jsou:
  • a) HIV/AIDS - na světě žije více než 40 milionů lidí nakažených virem HIV, nebo již s nemocí AIDS. Denně na AIDS zemře 8000 lidí. V některých zemích subsaharské a jižní Afriky je nakažena více než čtvrtina populace.
  • b) Malárie - odhaduje se, že akutních případů malárie je na světě zhruba 500 milionů. Více než milion lidí ročně jí podlehne.
  • c) Tuberkulóza, často se vyskytuje společně s HIV/AIDS. Ročně na ni zemře 1,8 milionu lidí.
 • 2) podvýživa - způsobuje téměř polovinu všech dětských úmrtí v rozvojových zemích. Kromě dětí ohrožuje také matky.
 • 3) nedostatek pitné vody a špatné hygienické podmínky - více než miliarda lidí nemá přístup k pitné vodě. Počet úmrtí v důsledku špatné vody a hygieny experti odhadují na dva miliony ročně.
 • 4) nedostupné léky a nedostatek lékařů - v řadě rozvojových zemí nedokáže systém zdravotnictví obsloužit všechny potřebné. Nedostatek lékařů je velkým problémem zejména v Africe - tam je čtvrtina všech registrovaných onemocnění na světě, ale pouze tři procenta světových lékařů. Situace se navíc na mnoha místech zhoršuje, protože místní lékaři odcházejí za lepšími podmínkami do vyspělých zemí
 • 5) Léky jsou často pro nemocné příliš drahé. A to i přesto, že nejméně rozvinuté státy smějí produkovat levnější odvozeniny patentovaných léků.
 • 6) špatná zdravotnická infrastruktura - tj. vzdálenost nemocnic, poliklinik a nedostatek lékařů je jednou z hlavních příčin vysoké mateřské úmrtnosti v rozvojových zemích.

Odstranit některé z nerovností v oblasti zdraví do roku 2015 si klade za cíl program. Podle všeho se však nepodaří tyto cíle naplnit. Pokud mají být tyto problémy řešeny, je třeba zvýšit úsilí (a vynaložené prostředky) na poli rozvojové spolupráce, a to nejen v oblasti zdravotnictví - v oblasti prevence je totiž důležité například zvyšování gramotnosti, boj proti hladu a chudobě, zajištění dostupné pitné vody a další kroky vedoucí k hospodářskému, společenskému i politickému rozvoji.

 • Nekonvenční medicína
 • Alternativní medicína, je široký pojem zahrnující všechny metody neklasické medicíny. Jejich společným znakem je, že jsou postaveny na alternativních filozofických názorech, nebo na nepochopení či desinterpretaci poznatků moderní vědy. Mnohdy je neprovádí lékař, ale léčitel, který není právně odpovědný za újmu svého klienta.
 • Termín nekonvenční medicína vyjadřuje, že dané léčebné postupy nebyly prověřeny podle pravidel klinického výzkumu. Alternativní medicína není vyučována na lékařských fakultách. Není ani považována za standardní způsoby léčby, nepatří ani do objemu zákonem vymezené zdravotní péče hrazené zdravotními pojišťovnami, či jinými subjekty předplacené péče. I když ji postupně začínají některé soukromé pojišťovny nabízet.
 • Komplementární léčba má podpořit účinek běžné, vědecké medicíny a má na léčbu navázat (především bylinné kúry, masáže, jóga, akupunktura atd.).

  Zdraví